BrainBashers Daily Slitherlink - Nov 29 - 10 x 10 - Medium