BrainBashers Daily Slitherlink - Nov 26 - 10 x 10 - Medium