BrainBashers Daily Slitherlink - Nov 25 - 5 x 5 Medium