BrainBashers Daily Slitherlink - Nov 25 - 15 x 15 Medium