BrainBashers Daily Slitherlink - Nov 21 - 15 x 15 - Easy